Nauka i Medycyna
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie jest organizacją inicjującą przeprowadzanie różnego rodzaju badań z zakresu medycyny, dietetyki, psychologii, fizjologii, prawa i innych dziedzin, które mogą być pomocne w prowadzeniu skutecznej walki z dopingiem. Jesteśmy odpowiedzialni za publikowanie listy substancji i metod zabronionych w Polsce, uzupełnieniem tej publikacji jest baza leków, która zawiera szczegółowe informacje odnoście preparatów medycznych z określeniem ich statusu.
Partnerzy
wykonanie Gapi.pl