Edukacja

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie realizuje program edukacyjny w dziedzinie poszerzania wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie. Organizacjami, z którymi stale współpracujemy są Ministerstwo Sportu i Turystyki (jako nasz naturalny partner), Federacja Sportu Młodzieżowego, polskie związki sportowe oraz inne organizację, które wspierają nasz program. Nasz program skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą są sportowcy uprawiający sport wyczynowy (kwalifikowany), ich trenerzy oraz personel medyczny. Drugą grupą są młodzi zawodnicy o niesprecyzowanych jeszcze planach dotyczących swojej kariery, ich trenerzy oraz rodzice. Ostatnią grupą - najszerszą, jest młodzież gimnazjalna i licealna, która  w szczególny sposób narażona jest na używanie substancji zabronionych oraz na  nieodpowiednie stosowanie suplementów diety.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl