Polskie Przepisy Antydopingowe

Polskie przepisy antydopingowe  zawierają zasadnicze regulacje dotyczące: definicji dopingu, zarządzania badaniami antydopingowymi, systemów służących do zbierania informacji o miejscu i czasie pobytu zawodników, sankcji za stosowanie dopingu, oraz  antydopingowych postępowań dyscyplinarnych. Za dokument wzorcowy służący do opracowania polskich przepisów antydopingowych posłużył Światowy Kodeks Antydopingowy. Większość jego przepisów została przeniesiona do poslkich przepisów antydopingowych, co stanowiło warunek postawiony przez Światową Agencję Antydopingową WADA. Celami dla jakich rozpoczęto proces opracowania i implementacji polskiej wersji kodeksu jest zharmonizowanie i ujednolicenie  regulacji antydopingowych obowiązujących w Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie i Polskich Związkach Sportowych, oraz osiągnięcie pełnej zgodności ze Światowym Programem Antydopingowym. 

Osiągniecie pełnej zgodności ze Światowym Programem Antydopingowym wpłynie na postrzeganie Polski jako kraju realizującego zaawansowany program antydopingowy i jako wiarygodnego partnera  przy organizacji międzynarodowych imprez sportowych. Brak osiągnięcia takiej zgodności mógłby spowodować zawieszenie laboratorium antydopingowego, zawieszenie działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie a co za tym idzie brak możliwości organizowania międzynarodowych zawodów sportowych na terytorium Polski i w konsekwencji do poddania w wątpliwość czystość polskiego sportu.

 

Link:
Polskie Przepisy Antydopingowe z dnia 23 października 2014 r.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl