Zespół Biura Komisji
 
 
Jesteśmy osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnym wieku oraz reprezentującymi różne zawody i pasje. Ta różnorodność wpłynęła na powstanie doświadczonego i dynamicznego zespołu, otwartego na nowe pomysły. Jesteśmy zdeterminowani by nasza praca przynosiła jak najlepsze rezultaty. Uważamy, że do prawidłowego funkcjonowania instytucji takiej jaką jest Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie, konieczny jest permanentny rozwój zarówno samej instytucji jak i jej pracowników. Ma to w efekcie bezpośrednie przełożenie na skuteczność naszych działań oraz nasz wizerunek. Zawsze jesteśmy otwarci na nowe pomysły i gotowi wysłuchać zdania innych. Dążymy do zapewnienia zawodnikom możliwości uczestnictwa w zawodach czystych i uczciwych, gdzie ci, którzy przegrywają są pewni, że zwycięzca dopiął swego jedynie dzięki uczciwemu i ciężkiemu treningowi. Co najważniejsze, nie jesteśmy w tym odosobnieni, często spotykamy się z życzliwością i pomocą osób ze świata sportowego i spoza niego. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.Dyrektor Biura Komisji
Mgr Michał Rynkowski


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, doktorant Instytutu Cywilnego WPIA UW, odpowiedzialny za administrowanie Biurem Komisji, koordynację działań Komisji, współpracę międzynarodową i międzyorganizacyjną, realizację i opracowywanie programów antydopingowych oraz opracowywanie projektów rozwiązań prawnych, przewodniczący grupy eksperckiej Rady Europy ds. antydopingowych postępowań dyscyplinarnych.  Kierownik Wydziału Zarządzania Badaniami
Mgr Piotr Wójcik


Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, niegdyś zawodnik kadry narodowej piłce wodnej, odpowiedzialny za realizację planu kontroli antydopingowych, analizę wyników badań, przygotowanie wyjazdów kontrolnych, współpracę z Zespołem Planowania Kontroli i Oceny Wyników Próbek Biologicznych, zarządzanie systemami służącymi do zbierania informacji o miejscach pobytu zawodników, monitorowanie procedury wydawania decyzji o naruszenie przepisów antydopingowych przez polskie związki sportowe.Kierownik Wydziału Edukacji i Promocji
Dr Dariusz Błachnio


Absolwent i były pracownik Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, wieloletni pracownik Komisji, autor wielu prac poświęconych tematyce dopingu w sporcie, odpowiedzialny za przygotowywanie i realizację programów edukacyjnych oraz organizacę szkoleń.Starszy Asystent
Mgr Joanna Borkowska


Absolwentka  Uniwersytetu Warszawskiego, pełni funkcję sekretarza w Biurze Komisji, jest odpowiedzialna za: administrowanie biurem, administrowanie stroną internetową, sprawy pracownicze, obsługę wniosków TUE, współpracę z Komitetem Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych, organizację posiedzeń plenarnych Komisji.Asystent
Iwona Kocerka


Wieloletni pracownik Komisji, odpowiedzialna jest za zarządzanie systemem jakości ISO 9001:2008, zbieranie informacji o miejscach pobytu zawodników, przygotowywanie wyjazdów kontrolujących i archiwizację.Asystent
Mgr Sylwia Wysocka


Odpowiedzialna za zarządzanie oraz monitorowanie systemu ADAMS i WHEREABOUTS służących do zbierania informacji o miejscach pobytu zawodników.Księgowa
Dominika Dzierżanowska


 Główna Księgowa
Marlena KoźlinkaAbsolwentka Wydziału Finanse i Bankowość Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie rachunkowości, zdobyte zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych jak i w finansach publicznych. Odpowiedzialna za planowanie, analizowanie i kontrolowanie sytuacji finansowo - księgowej w Komisji, monitorowanie prawidłowości rozliczeń finansowych z urzędami, ZUS, instytucjami finansowymi i kontrahentami, opracowywanie spprawozdań finansowych i raportów.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl