Partnerstwo z WADA

Partnerstwo Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie ze Światowa Agencją Antydopingowa dotyczy czterech płaszczyzn: przeprowadzania i zarządzania badaniami, edukacji, współpracy międzynarodowej oraz wymiany informacji.

Z punktu widzenia Komisji wszystkie cztery aspekty są ważne. Aby walka z dopingiem w sporcie była skuteczna wymaga sprawnego funkcjonowania instytucji antydopingowych na całym świecie oraz odpowiedniej koordynacji działań, którą ma zapewnić WADA. Częste zmiany prawne oraz zmiany organizacyjne powodują, że konieczna jest ciągła współpraca, której celem jest utrzymanie spójnej polityki antydopingowej.

Ze względu na powyższe, Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie bierze udział w dwóch projektach: programie Outreach, dotyczącym współpracy z zakresu edukacji oraz projekcie ADAMS dotyczącym zbierania informacji o miejscach pobytu zawodników.

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl