Działalność edukacyjna

W każdej dobrze zorganizowanej i prawidłowo działającej narodowej agencji antydopingowej funkcjonuje komórka zajmująca się szeroko pojętą edukacją, informacją oraz profilaktyką w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Ponad wszelką wątpliwość tego rodzaju aktywność jest niezbędna i przyczynia się do wzrostu świadomości w obszarze zagadnień związanych z konsekwencjami stosowania dopingu, a w perspektywie przyczynia się do jego eliminacji. Działalność taka powinna być kierowana do wszystkich osób związanych ze sportem, niezależnie od wieku i pełnionej funkcji.

Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie realizuje program edukacyjny w zakresie poszerzania wiedzy dotyczącej zjawiska dopingu w sporcie. Organizacjami, z którymi stale współpracuje są: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Federacja Sportu Młodzieżowego, polskie związki sportowe oraz inne organizacje, które wspierają program lub są nim zainteresowane. Program skierowany jest do trzech grup odbiorców. Pierwszą, są sportowcy uprawiający sport wyczynowy (kwalifikowany), ich trenerzy oraz personel medyczny. Drugą grupą są młodzi zawodnicy o niesprecyzowanych jeszcze planach dotyczących swojej kariery, ich trenerzy oraz rodzice. Najszerszą grupę odbiorców stanowi młodzież gimnazjalna i licealna, która w szczególnysposób narażona jest na problem dopingu oraz na stosowanie suplementów diety bez wymaganej wiedzy i kontroli. W 2009 roku Komisja rozpoczęła ścisłą współpracę z Federacją Sportu Młodzieżowego. W ramach współpracy przedstawiciele Komisji towarzyszą młodym uczestnikom zawodów organizowanych przez Federację (Ogólnopolskie Olimpiady Młodzieży).

Na sportowych arenach rozstawiany jest specjalny mobilny punkt edukacyjny, w którym można otrzymać materiały edukacyjne, przewodnik zawodnika, wziąć udział w quizie antydopingowym lub skorzystać z konsultacji ekspertów antydopingowych. Inną formą współpracy są szkolenia organizowane dla trenerów w województwach, realizowane w formie wykładów połączonych z częścią warsztatową, na której poruszane są tematy wzbudzające największe wątpliwości ze strony trenerów. Kolejną formą współpracy jest przekazywanie materiałów edukacyjnoinformacyjnych drogą elektroniczną, które Komisja przekazuje Federacji, ta zaś przesyła je dalej do wojewódzkich kierowników wyszkolenia, a ci do trenerów wojewódzkich. W ostatniej fazie informacja powinna dotrzeć do młodych zawodników. Jest to prosty system wymagający jedynie odpowiedniego zaangażowania wszystkich jego uczestników.

Komisja oferuje także polskim związkom sportowym możliwość nawiązania podobnej współpracy w zakresie realizacji antydopingowego programu edukacyjnego. Przy określaniu warunków współpracy możliwe jest bazowanie na sprawdzonych już formach lub wspólne opracowanie programu edukacyjnego ściśle dopasowanego do potrzeb konkretnego związku sportowego. Efekty niektórych pilotażowych działań Komisji w 2009 roku związanych z edukacją okazały się na tyle zachęcające, że członkowie Komisji postanowili znacznie rozszerzyć ich zasięg wykorzystując do tego celu możliwości, jakie w przekazywaniu informacji daje internet. Przy jego wykorzystaniu na stronie Komisji www.antydoping.pl powstaje specjalny projekt „platformy edukacyjnej”. Dotychczas działania informacyjne i edukacyjne Komisji ograniczały się do udostępnienia pod numerem 695 367 464  Antydopingowego Pogotowia Informacyjnego (API). Usługa ta daje możliwość szybkiego uzyskania informacji na temat procedur antydopingowych lub statutu środków farmakologicznych w aspekcie badań antydopingowych lub pod kątem wyłączeń terapeutycznych.

 

Partnerzy
wykonanie Gapi.pl