Pakiety edukacyjne

WPROWADZENIE

Szanowni Państwo, wraz z uruchomieniem nowej strony internetowej Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie przekazujemy do dyspozycji specjalnie przygotowany pakiet edukacyjny. Materiał ten zawiera gotowe do pobrania i dowolnego wykorzystania prezentacje, które poruszają  najważniejsze zagadnienia związane ze zwalczaniem dopingu w sporcie. Naszą intencją  jest, aby te informacje mogły trafić do jak najszerszego grona osób związanych ze sportem, a w szczególności do młodych zaczynających swoją sportową przygodę zawodników. Zachęcamy do przeglądu i wykorzystania powyższych treści przez Polskie Związki Sportowe, trenerów, nauczycieli Szkół Mistrzostwa Sportowego, instruktorów, a przede wszystkim zawodników i ich rodziców. Jesteśmy przekonani, iż zróżnicowany pod względem prezentowanych informacji materiał pozwoli wszystkim z Państwa odszukać preferowaną tematykę. Proponujemy, aby wybrane przez Państwa prezentacje mogły być częścią programu szkoleniowego realizowanego podczas treningów w klubach, treningów w ramach obozów sportowych czy na lekcjach wychowania fizycznego w szkołach. Niech inspirowane przez kierownictwo związków sportowych, dyrektorów szkół, trenerów i nauczycieli, a przedstawiane w formie prelekcji, pogawędki czy prezentacji multimedialnej zagadnienia walki z dopingiem staną się ważnym elementem ogólnej edukacji oraz wzrostu świadomości co do zagrożeń jakie niesie ze sobą niedozwolony doping.

Chcielibyśmy jednocześnie jako Komisja zgłosić pełna gotowość pomocy przy realizacji powyższych zamierzeń edukacyjnych, służąc radą i wsparciem merytorycznym. Jednocześnie bylibyśmy bardzo wdzięczni tym wszystkim z Państwa, którzy z przeprowadzonych zajęć edukacyjnych z zawodnikami mogliby nam przesłać krótka relację w postaci zdjęć, sprawozdania itp., którą zamieścimy na naszej stronie internetowej. Z góry dziękujemy….!

Ponadto informujemy, iż działalność edukacyjna Komisji uwzględnia również obecność Mobilnego Punktu Edukacyjnego (materiały, ulotki, broszury, quizy, gadżety, prezentacje) obsługiwanego przez pracowników Komisji na imprezach sportowych różnej rangi. Tych z Państwa, którzy ze strony organizatora imprezy byli by zainteresowani współpracą w tym zakresie prosimy o kontakt z Komisją ze stosownym uprzedzeniem względem terminu jej rozgrywania (fotorelację z przebiegu dotychczasowych akcji edukacyjnych z udziałem Mobilnego Punktu Edukacyjnego mogą Państwo obejrzeć w zakładce: Akcje Edukacyjne)

Pakiet edukacyjny 1. Regulacje prawne systemu zwalczania dopingu w sporcie:
 2. Zwalczanie Doping w Sporcie – rys historyczny:
 3. Etapy przeprowadzania kontroli antydopingowej,
 4. Lista substancji i metod zabronionych,
  • Prezentacja nr 6 (Opr. D. Kwiatkowska. A. Pokrywka),
 5. Wyłączenia Terapeutyczne,
 6. Doping w Sporcie – zdrowotne skutki jego stosowania – 3 stopnie wiedzy na temat dopingu,
  • Prezentacja nr 8 – stopień podstawowy,
  • Prezentacja nr 9 – stopień średni,
  • Prezentacja nr 10 – stopień zaawansowany,
   (Opr. Wnioski naukowe sformułowane po międzynarodowym sympozjum zorganizowanym przez Instytut Badań nad Zdrowiem Publicznym na Uniwersytecie technicznym w Monachium),
 7. Odżywki i suplementy diety,
 8. Gra o życie - Skłonności do zachowań ryzykownych i jej wpływ na podjęcie decyzji o stosowaniu dopingu farmakologicznego.
 9. Psychologia a doping farmakologiczny - Psychologiczne uwarunkowania decydowania się na niedozwolone wspomagacze
 10. SUKCES WSPOMAGANY… OPTYMIZMEM - Pozytywne nastawienie do świata i samego siebie oraz co się dzieje, gdy tego zabraknie
 11. Co wiem o sobie i czy mam rację?
Partnerzy
wykonanie Gapi.pl